Postaw na bezpieczeństwo: NFON z certyfikatem C5!

Postaw na bezpieczeństwo: NFON z certyfikatem C5!

 

Aby pomóc w rzetelnej analizie tej kwestii, stworzono standaryzację oceny bezpieczeństwa danych. Jest to Katalog Kryteriów Zgodności Technologii Cloud Computing (C5), opracowany przez Niemiecki Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Technologii Informacyjnych (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - w skrócie BSI). Katalog określa wymogi, jakie muszą spełnić dostawcy usług chmurowych, aby zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa, pomagając tym samym w ocenie architektury bezpieczeństwa danego dostawcy usług w chmurze.

Dzięki stosowaniu wszechstronnych środków bezpieczeństwa, firma NFON otrzymała Certyfikat C5 (Typ 1). Tym samym potwierdza się nasza pozycja idealnego partnera dla klientów wrażliwych na bezpieczeństwo, którzy działają w takich obszarach, jak badania i rozwój, sektor publiczny, branża finansowa i opieka zdrowotna.

 

Czym jest standard bezpieczeństwa C5?

W dzisiejszym cyfrowym świecie ochrona danych korporacyjnych ma ogromne znaczenie. Firmy zadają sobie i swoim dostawcom pytanie, jak zapewnić swoim danym bezpieczeństwo przy zachowaniu zgodności z europejskimi przepisami o ochronie danych.

 

Definicja katalogu C5

Katalog Kryteriów Zgodności Technologii Cloud Computing urzędu BSI został opracowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa informacji. Certyfikat C5 potwierdza, że dostawca chmury jest godny zaufania i rzetelnie obsługuje usługę chmurową. 
 
Wytyczne BSI C5 obejmują różne aspekty bezpieczeństwa informacji, w tym prywatność danych, bezpieczeństwo danych, zgodność i zarządzanie ryzykiem. Porządkują kryteria, które muszą mieć na uwadze organizacje, aby zapewnić odpowiednią ochronę swoich danych i aplikacji w chmurze oraz zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi.
 
Na przestrzeni lat katalog C5 stał się ważnym czynnikiem decyzyjnym: pomaga w znalezieniu odpowiedniego dostawcy usług w chmurze. Gdy wysokie standardy bezpieczeństwa są kluczowe, BSI C5 jest ważnym punktem odniesienia i ułatwia porównanie ofert.

 

Co atest C5 dla firmy NFON oznacza dla naszych klientów?

Mnogość dostępnych platform chmurowych oraz ciągłe zmiany technologiczne sprawiają, że wybór bezpiecznego i niezawodnego dostawcy chmury nie zawsze jest łatwy.

Dla firm, które pracują z wrażliwymi danymi lub działają na wielu rynkach, atest C5 posiadany przez firmę NFON może być kluczowym czynnikiem decyzyjnym. Pozwala zweryfikować zgodność świadczonych usług z międzynarodowymi standardami, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i zgodności danych.

 

Standaryzacja zabezpieczeń umożliwia transparentność

Firmy i decydenci są często przytłoczeni samą liczbą dostępnych platform chmurowych. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych sprawia, że wybór odpowiedniego dostawcy staje się złożonym i bardzo odpowiedzialnym zadaniem. W takich sytuacjach wytyczne C5 służą jako obiektywna podstawa oceny ryzyka i ułatwiają porównywanie różnych dostawców usług w chmurze w oparciu o ich praktyki bezpieczeństwa.

Wytyczne C5 opisują mechanizmy testowe dla autoryzacji, uwierzytelniania i innych procesów istotnych dla bezpieczeństwa danych. Takie ujednolicone podejście ułatwia użytkownikom weryfikację, czy NFON, jako dostawca usług w chmurze, zapewnia odpowiednią jakość pod względem bezpieczeństwa informacji i ochrony danych.

 

Znalezienie godnego zaufania partnera w sektorze chmurowym

W wielu krajach europejskich przy wyborze usług w chmurze powszechne jest stosowanie ocen C5. Dla instytucji publicznych posiadanie certyfikatu C5 jest często warunkiem koniecznym dla złożenia zamówienia na usługi chmurowe. Zgodność NFON z katalogiem C5 jest nie tylko punktem odniesienia dla bezpieczeństwa IT, ale także gwarantuje, że wszystkie procesy operacyjne mogą być bezpiecznie kontrolowane.

 

Co wyróżnia nas na tle konkurencji

Dostosowanie usług NFON do kryteriów C5 podkreśla naszą strategię priorytetyzowania bezpieczeństwa danych. Dzięki temu jesteśmy w stanie spełniać międzynarodowe standardy i tworzyć bezpieczne środowisko dla wszystkich naszych klientów.

Nasze usługi i procesy nie tylko są zgodne z wytycznymi C5, ale w wielu przypadkach idziemy jeszcze dalej. Regularne audyty i ciągły rozwój usług są częścią naszego zaangażowania w standardy C5. Dzięki temu możemy mieć pewność, że wszystkie procesy spełniają nie tylko obecne, ale i przyszłe wymogi bezpieczeństwa.

Dzięki takiemu kompleksowemu podejściu tworzymy wiarygodne środowisko dla naszych klientów i partnerów oraz pozycjonujemy się jako pionierzy bezpieczeństwa na coraz bardziej złożonym rynku.

 

Jakie firmy najbardziej skorzystają ze współpracy z dostawcą spełniającym wymogi C5?

Spełnienie wymogów C5 jest szczególnie ważne dla użytkowników wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych. Dobrym przykładem są np. sektor publiczny i władze samorządowe. Sprawdzonej zgodności wymagają także firmy działające w ramach zamówień publicznych, w modelu biznesowym B2G (business-to-government). Również instytucje badawcze, których dane często podlegają wysokim wymogom bezpieczeństwa, powinny być zainteresowane współpracą z dostawcą legitymującym się certyfikatem C5. Kolejna branża to dostawcy usług finansowych, którzy przetwarzają duże ilości poufnych danych transakcyjnych - dzięki C5 mogą usprawnić zarządzanie ryzykiem. I wreszcie sektor opieki zdrowotnej; tam, gdzie ochrona danych jest niezwykle ważna, wytyczne C5 stanowią solidną podstawę do bezpiecznego i zgodnego działania rozwiązań chmurowych.

 

Jakie korzyści atest C5 dla firmy NFON daje naszym partnerom?

Współpraca z firmą spełniającą wymogi C5, taką jak NFON, jest ważnym czynnikiem wpływającym na to, jak postrzegają Cię klienci. Budowanie zaufania leży u podstaw każdej relacji biznesowej, a przejrzystość i niezawodność mają ogromny wpływ na decyzje klientów.

Klienci cenią sobie bezpieczeństwo, zwłaszcza gdy chodzi o wrażliwe dane. Dzięki zgodności z wytycznymi C5, możesz zagwarantować im bezpieczeństwo oferowanego rozwiązania chmurowego. Certyfikat C5 dla firmy NFON podkreśla naszą rzetelność i daje partnerom pewność, że oferują swoim Klientom bezpieczne rozwiązania.

Mając NFON jako partnera, możesz nie tylko obiecywać Klientom bezpieczeństwo, ale możesz je zagwarantować – budując udane, trwałe relacje biznesowe.

Podsumowując: C5 poświadcza bezpieczeństwo rozwiązania chmurowego

Zarówno dla klientów, jak i partnerów NFON, atest C5 jest potwierdzeniem naszego pełnego zaangażowania w zapewnienie bezpiecznych narzędzi chmurowych. Wspiera budowanie zaufania i potwierdza naszą pozycję wiodącego dostawcy bezpiecznych i wszechstronnych, chmurowych narzędzi do komunikacji.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BEZPIECZEŃSTWIE ROZWIĄZAŃ NFON: click

 

Podziel się: